ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และทำบุญ

มาเด้อ...เอาบุญบั้งไฟ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยขอฝนนี้ เป็นฮีด(จารีต)สำคัญ ฮีดหนึ่งของชาวอีสานทั่วทั้งภูมิภาค โดยชาวอีสานหลายจังหวัดนั้นให้ความสำคัญ และร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอย่างแข็งขัน จนทำให้เป็นประเพณีอันโดดเด่นของประเทศ เป็นตัวแทนจากภาคอีสานที่เชิดหน้าชูตาในด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

 

งานบุญ โรงทานภาคสุดท้าย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 นำภาพงานบุญ ร่วมโรงทาน ทอดกฐินสุดท้ายของปี 53 มาให้ชม


  เมื่อ 21 พย. 53  ณ.วัดตาขัน จ.ระยอง 
Subscribe to RSS - ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และทำบุญ