งา

อาหารเป็นหนึ่งในโลก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คงมีหลายท่านที่เคยได้ยินประโยคที่ว่า อาหารเป็นหนึ่งในโลก

ที่กล่าวถึงอาหารและแบ่งอาหารไว้เป็นสี่อย่าง แต่ในวันนี้จะกล่าวถึงอาหารคือคำข้าวหรือกวลิงกลาหาร หนึ่งในอาหาร ๔ 

แล้ว สมช.บ้านสวนฯท่านนั้น "เขา"จะสนใจไหมนะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แล้ว สมช.ท่านนั้น  “เขา”จะสนใจไหมนะ


   นับตั้งแต่มีโอกาสเขียนบันทึกเรื่องเกี่ยวกับอาหารลงในเว็บบ้านสวนฯ ประทับใจอยู่หลายความคิดเห็น มีบันทึกหนึ่ง ที่ “เขา” แสดงความเห็นมาด้วยประโยคที่ว่า “...ตอนนี้ไม่อยากทานเนื้อสัตว์เลย...”  แว่บหนึ่งของความคิด อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง มีไม่บ่อยครั้งที่มีความคิดเห็นอย่างนี้ปรากฏในบันทึก  อดปิติกับเขาด้วยไม่ได้  และคิดถึง “เขา”มาก   ด้วย ...อยากรู้จังว่า  ถ้าสิ่งที่จะบอกเล่าสู่กันฟังต่อจากนี้ เขาจะพอสนใจบ้างไหมนะ ที่ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ปน กับยังมีคุณค่าอาหารจากนักธรรมชาติบำบัดบอกกล่าวกันมา
Subscribe to RSS - งา