น้ำมนมะพร้าวสกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                               

 

       เมื่อถึงเวลาที่แต่ละชุมนุมจะต้องแสดงผลงานชุมนุมประจำภาคเรียนก็มีโจทย์ให้พวกเราสมาชิก “ชุมนุมสายใยภูมิปัญญา”

ว่าภาคเรียนนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เกี่ยวกับเรื่องใดดี? เพราะ ทั้งยาดมสมุนไพร  ลูกประคบไล่ยุง  เกลือขัดผิวขมิ้น  สบู่ใยบวบก็เคยนำเสนอไปแล้วSubscribe to RSS - น้ำมนมะพร้าวสกัดเย็น