เป็ดเนื้อ

สมาชิกใหม่ในสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

      สวนผมถึงแม้พื้นที่จะน้อยเพียงสองไร่ครึ่ง แต่ในการแบ่งพื้นที่ตอนเขียนแปลน ได้ประยุกต์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ซึ่งพื้นที่ 10%  เป็นที่อยู่อาศัย คอกเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรลงไปมากมาย แต่วันนี้พื้นที่ 10% ได้เริ่มแล้วครับนั่นก็คือ เล้าเลี้ยงเป็ดไข่ อนาคตจะมีอะไรอีก ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ตามกำลังทรัพย์ และกำลังกาย แต่ตอนนี้มาดูเป็ดไข่กันก่อนSubscribe to RSS - เป็ดเนื้อ