พักผ่อน

ปิดเทอมแล้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ประเด็นแรก ปิดเทอมแล้ว (เวลาที่เด็ก ๆ รอคอยมาถึง)


ประเด็นที่สอง ไปเที่ยวกันเถอะ  และตามมาด้วย  ไปไหนกันดี


ยามว่างหลังการทำหน้าที่หลัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

รายงานสด ณ กำแพงเพชร (บ้านลูกข้าวเหนียว)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เดินทางจากสุพรรณบ้านน้องจันทร์เจ้า มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์บ้านเจ๊โสค่ะ มาชมบรรยากาศกันค่ะSubscribe to RSS - พักผ่อน