อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park)

พาเที่ยวมลรัฐยูทาห์ (Utah)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

รัฐยูทาห์ (Utah) เป็นรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Western United States) มีเมืองหลวงคือซอลต์เลกซิตี (Salt Lake City )เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เป็นลำดับที่ 45 ในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ1896 ชื่อของรัฐยูทาห์ มาจากชื่อของเผ่าอินเดียนแดง เผ่ายูท (Ute) ซึ่งหมายถึง "คนบนเทือกเขา" สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในรัฐได้แก่อุทยานแห่งชาติอาร์เชส(Arches National Park) อุทยานแห่งชาติไซออน( Zion National Park )และ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ (Bryce Canyon National Park) .....ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ครอบครัวเราเลือกไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไซออน( Zion National National Park)
Subscribe to RSS - อุทยานแห่งชาติไซออน (Zion National Park)