ต้นพันธุ์เขลียง

เยี่ยมบ้านผู้นำชุมชน ภาค 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อาทิตย์ที่แล้ว ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อปลูกป่า จุดที่ 3 (ปีนี้ปลูกต้นจำปาป่า 400 ต้น)หลังจากเสร็จภาระกิจแล้ว จึงเดินทางกลับ ระหว่างการเดินทางกลับ ผ่านบ้านอาสาพัฒนาชุมชนท่านหนึ่ง จึงเลี้ยวรถแวะเข้าไปเยี่ยมบ้านเสียเลย...


Subscribe to RSS - ต้นพันธุ์เขลียง