เล้าไก่

มือใหม่สร้างเล้าไก่แบบประหยัด ซื้อแค่ตะปูเท่านั้น และแค่คนเดียวก็สร้างได้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ก เอ๋ย ก ไก่....ข ไข่ ในเล้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ยามว่างของน้องต้น  ว่างเมื่อไรต้องเข้าไปยุ่งไก่ทุกที

ชอบไปนั่งเล่นในเล้าไก่ เย็นดีคะ เล้าไก่เป็นสวนไผ่คะ

ให้แม่ไก่เลี้ยงลูกประมาณ 2 เดือนก็จับแม่ไก่แยกออกจากลูกไก่

ขาโจ๋ในเล้าน้ำหนักประมาณ 3 โลครึ่ง

งานในสวนเดินหน้าต่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     จากที่เคยได้นำเสนอแปลนสวนไป แต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มให้เป็นไปตามแปลน เพราะน้ำไม่พอ งั้นก็ต้องมาปลูกสิ่งที่ไม้ใช้น้ำนั่นคือปลูกสิ่งก่อสร้าง

แปลนที่เคยนำเสนอ(คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่)