เรือนเพาะชำ

ต้นไม้ ได้บ้านแล้วจ้า/New Office (D.I.Y.)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากบล็อกที่แล้ว วุ่นวายกับการย้ายต้นไม้หนีหอยมาอยู่บ้านนอก ดันมามีเรื่องกับไก่ที่เจ้าของหวงอีก

เอาไงดี ภัยแล้งเริ่มจะมาเยือนอีสานแล้ว ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยด่วนที่สุด...

งานในสวนเดินหน้าต่อ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     จากที่เคยได้นำเสนอแปลนสวนไป แต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มให้เป็นไปตามแปลน เพราะน้ำไม่พอ งั้นก็ต้องมาปลูกสิ่งที่ไม้ใช้น้ำนั่นคือปลูกสิ่งก่อสร้าง

แปลนที่เคยนำเสนอ(คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่)