หัวดอกไม้

การบ้าน...แสบเผ็ด(น้อย)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การบ้าน...แสบเผ็ด(น้อย)
หลังๆนี้ลงบล็อกน้อย แต่คงความคิดถึงเพื่อนสมาชิกเสมอ ทั้งคิดถึงในน้ำใจแบ้งปัน สื่อผ่านการบ้าน ตั้งใจดูแลรอดได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างอาศัยปรับตัวปรับใจทำใจไปด้วย วันนี้ขอนำ "การบ้าน...แสบเผ็ด..." นั่นคือ "พริก" ที่นำเสนอนี้น่าจะไม่ค่อยเผ็ดนัก

กล้องเก่า-ภาพใหม่ สื่อแทนใจใส ๆ มอบให้ป้าจุ๋ม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กล้องเก่า-ภาพใหม่ สื่อแทนใจใส ๆ มอบให้ป้าจุ๋ม(๓/๑๐/ ๒๕๕๔)Subscribe to RSS - หัวดอกไม้