เสาเอก

การสร้างบ้าน กับ "ไม้มงคล 9 ชนิด"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ไม้มงคล เป็นไม้ที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ เช่นการสร้างบ้าน สร้างศาลพระภูมิ รวมไปถึง ราชพิธีต่างๆ เช่น สร้างศาล โบสถ์ ฝังลูกนิมิต ก็ประกอบไปด้วย ไม้มงคลต่างๆ จำนวน 9 ชนิดดังนี้Subscribe to RSS - เสาเอก