การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่ง #3 : การตัดกิ่งขนาดใหญ่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การวางแผนที่ดี และการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่ (เนื่องจากเราตัดตั้งแต่กิ่งมีขนาดเล็ก)  อย่างไรก็ตามบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงการที่ต้องตัดกิ่งใหญ่ไม่ได้  ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเทคนิคการตัดขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1.5 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายให้ลำต้นหลัก

การตัดแต่งกิ่ง #2 : การตัดแต่งไม้พุ่มทรงเตี้ย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากบล็อก การตัดแต่งกิ่ง #1 : แนะนำเบื้องต้น  เรามาลงรายละเอียดโดยการดูการตัดแต่งกิ่งของบ้านพุ่มขนาดเล็กที่หลายท่านมีในสวนอย่างเช่น มะนาว หรือ มะกรูด

พฤติกรรมการติดผล

ก่อนจะตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มการออกผล  เราควรจะเข้าใจนิสัยของต้นไม้ก่อนว่าการติดผลจะติดที่กิ่งแบบไหนซึ่งจะมีการติดผลที่กิ่งยาว (shoot) และกิ่งสั้น (spur) ตามรูปข้างล่าง

การตัดแต่งกิ่ง #1 : แนะนำเบื้องต้น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงและอายุยืน ในการแต่งทรงต้นเราเริ่มต้นทำตั้งแต่พืชยังต้นเล็กอยู่ในระยะนี้เราเริ่มตัดกิ่งไม้ผลโดย เลือกเอาไว้เฉพาะกิ่งที่แข็งแรง และอยู่ในทิศทางที่ต้องการ  กิ่งอ่อนแอหรือกิ่งที่ฉีกง่ายก็ตัดทิ้งไป  เมื่อต้นโตขึ้นมาโครงร่างของต้นย่อมแข็งแรงดีกว่าพวกที่ไม่ได้ทำการตัดแต่ง ทรงต้นไม้ผลที่ไม่ได้รับการแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งเลยนั้น จะตกผลเร็ว แต่จะให้ผลผลิตสูงสุดได้ไม่นาน  ผลผลิตก็จะลดลงอย่างฮวบฮาบ หลังจากนั้นต้นไม้จะให้ผลน้อยมาก  และต้นจะโทรมส่วนไม้ผลที่ได้รับการแต่งทรงต้นและตัดแต่งกิ่งอย่างถูกต้อง นั้นจะให้ผลช้ากว่า แต่เมื่อถึงจุดที่ให้ผลสูงสุดซึ่งจะอยูSubscribe to RSS - การตัดแต่งกิ่ง