กุ็ง

มื้อเย็นมากิน ปิ้ง-ย่าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันพักผ่อนช่วงสงกรานต์

กลางวันก็ทำความสะอาดบ้าน  สงน้ำพระ   ตกเย็น  มากินกัน

กุ้งย่างเตาถ่าน Subscribe to RSS - กุ็ง