เกษตรทฤษฎีใหม่

" ไม่มีทุนทำเกษตร ? "

หมวดหมู่ของบล็อก: 

" ไม่มีทุนทำเกษตร ? "...

เมื่อพูดถึง "ทุน" ใคร ๆ ต่างก็พากันคิดแต่เรื่องเงิน ความจริงทุนมีหลากหลายหลายคนคิดทำการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ บอกทำไม่ได้เพราะไม่มีทุน นั่นคือมองว่า ทุนคือ "ตัวเงิน"

เกษตร คือ การร้อยรวมองค์ความรู้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วิดีโอเกษตรทฤษฎีใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     หลายครั้งที่สมาชิกสอบถามเรื่องการออกแบบสวน มีสวน 15 ไร่ 20 ไร่ออกแบบอย่างไร ผมก็จะแนะนำว่าเอาเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักในการออกแบบ เนื้อหาที่มีอยู่ในเวบก็คิดว่าสู้ไฟล์วิดีโอที่ผมมีอยู่ไม่ได้ เพราะมีตั้งแต่ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ หลักการออกแบบสวน หลักการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ ผมมีไฟล์นี้อยู่นานแล้วครับ แต่ยังหาวิธีเอาขึ้น youtube ไม่ได้ เนื่องจากช่วงแรกความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่อำนวย แต่ด้วยความกรุณาของพี่ หน่อย (pakdee809) ทำให้ผมได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น จึงพยายามหาวิธีที่จะเอาขึ้น youtube ให้ได้ แต่ข้อจำกัดของ youtube คือ ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 GB ความยาวไม่เกิน 10 นาที ผมมีไฟล์เกษตรทฤษฎีใหม่ประมาณ 40 นาที ก็ต้องเอามาตัดเป็นตอนๆ ต้องมาทดลองใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนลินุกซ์ ตัดได้แล้วก็ต้องมาอัพโหลดทีละตอน สุดท้ายก็สามารถอัพโหลดขึ้นได้เรียบร้อยSubscribe to RSS - เกษตรทฤษฎีใหม่