บล็อกของ กำพล คมคาย

เพิ่มพลังชีวิตได้ ด้วยการสัมผัสกับธรรมชาติอันเป็นต้นกำเนิดของตน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลายคน เมื่อเจ็บป่วย จะหลีกหนีจากธรรมชาติอันเป็นต้นกำเนิดของตน 
เพราะคิดว่า เทคโนโลยี และวิชาการ จากแหล่งอื่น จะดี และช่วยเขาได้ 
หลายคน เมื่อไม่สบายใจ จะหลีกหนีจากครอบครัว หนีจากพ่อแม่ลูกเมีย และตนเอง 
เพราะคิดว่า คนอื่น จะมีวิธีการบำบัดที่ดีกว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้มากกว่า
หลายคน จึงหลงทาง เพราะเข้าไปในที่ที่ตนเองไม่รู้จักมักคุ้น บางคนหลงจนหาทางออกไม่ได้ 
กลายเป็นปัญหาใหญ่ กลายเป็นปัญหาสังคม และแพร่กระจายไป จนยากที่จะหยุดยั้ง 
กว่าจะได้สติ และคิดได้ ว่าการแก้ปัญหาใดใดต้องแก้ที่เหตุ และเหตุของปัญหาล้วนมาจากตัวเองทั้งสิ้น 

ชีวิตที่สมดุลย์ คือชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลัง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมเป็นคนหนึ่ง ที่เชื่อว่า การมีชีวิตคือการมีพลัง 
และเราจะรักษาพลังชีวิตของเราให้ยืนยาวที่สุด 
ก็ด้วยการบริหารและจัดการชีวิต ให้สมดุลย์ในทุกๆด้าน 
ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเวลาที่เรามีให้สมดุลย์ 
            การบริหารความสัมพันธ์กับผู้คนและสรรพสิ่งให้สมดุลย์ 
            การบริหารเศรษฐกิจ รับจ่าย ให้สมดุลย์ 
            การบริหารบทบาทในสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างรับผิดชอบและสมดุลย์ 
            การบริหารบทบาททางการเมืองที่มี โดยใช้อำนาจต่อรองอย่างสมดุลย์ 
ถ้าเราสามารถบริหารจัดการ ในทุกด้านทั้งหมดนี้ให้สมดุลย์ 

ประโยชน์ของบ้านสวนพอเพียง 5 อย่าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การทำบ้านสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์หลายอย่างหลายประการ 
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ และเป้าประสงค์ของผู้ทำเป็นหลัก ว่ามีอะไรบ้าง
แต่สำหรับ "บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง"นั้น พอสรุปได้ว่า มีประโยชน์ 5 ประการ 
คือ 1. ได้ออกกำลังกาย เพราะได้ลงแรงเอง พร้อมกับรับเอาอากาสบริสุทธิ์เข้าปอด
ทำให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่าย 
    2. ได้ผ่อนคลายจากความเครียด เนื่องจากได้เว้นจากงานประจำ และได้ทำในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการ ปราศจากการรบกวนจากมลพิษ โดยอาศัยธรรมชาติบำบัด
    3. ได้ใกล้ชิดกับครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ของผมซึ่งอายุเกิน 80 ปีไปแล้ว และ

คุณค่าของชีวิตคือการทำประโยชน์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลายคนเกิดมาแล้วหลายปี ยังไม่รู้ว่าคุณค่าของตนเองอยู่ที่ไหน มีอะไรบ้าง  
ได้แต่อยู่ไปวันๆ คิด พูด และทำ ตามกระแส ทั้งกระแสภายนอก และกระแสภายใน
ไม่ได้ทำอะไร ให้เป็นชิ้นเป็นอัน เพียงแต่อยู่ไปวันๆ เพื่อ กิน กาม เกียรติ
การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมือง สังคมจะกำหนดบทบาทให้เรา
และเรา จะเสพติดสิ่งเหล่านั้น จนยากที่จะถอนตัว และควบคุมตัวของตัวเราเองไม่ได้
เมื่อปล่อยเวลาให้ผ่านไป นานเข้า ชีวิตเรา ก็จะเหลือแต่ซาก ซึ่งไร้ประโยชน์ 
การไร้ซึ่งประโยชน์ ก็คือการไร้ซึ่งคุณค่า การไร้คุณค่า ก็คือ การอยู่อย่างไม่มีความหมาย 

การได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด เป็นความฝันอันสูงสุด ของนักเรียนทุนอย่างผม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แม้โครงการจุฬาฯ-ชนบท ที่ให้ทุนผม 
จะไม่บังคับให้ผมกลับไปทำงานที่บ้าน เพื่อใช้ทุน 
แต่ผมก็ยังมีความฝัน ฝันที่จะได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
และนับจากนี้ไป ผมได้เริ่มทำตามความฝันนี้แล้ว เพื่อพํฒนาบ้านเกิด 
โดยเริ่มจากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสรุปประด็นที่จะเป็นปัญหา 
และเข้าร่วมเสวนา กับผู้นำในชุมชน เพื่อค้นหาโอกาส 
โดยมองตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 
ก่อนตัดสินใจ กลับไปสร้างบ้านสวนพอเพียง ตามปรัชญาการพัฒนาชนบทของในหลวง 
แต่มิได้หมายความว่า ผมจะทิ้งงานที่ทำไว้ในเมือง ซึ่งกำลังรุ่งเรืองและเจริญเติบโต 

การได้ทำตามความฝัน คือการสร้างสุขให้กับชีวิต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในสมัยที่ยังเป็นเด็ก ทุกคนมีความฝันมากมาย 
แต่เมื่อโตขึ้น มีความรู้มากขึ้น ความฝันกลับเหลือน้อยลง
ในสมัยที่ยังเป็นเด็ก แม้เพียงได้ฝัน ก็มีความสุขแล้ว 
แต่เมื่อโตขึ้น กลับไม่กล้าแม้แต่จะฝัน 
อยากให้ลองสำรวจดูซิว่า ณ ปัจจุบัน เรามีความฝันเหลือติดตัวอยู่บ้างหรือไม่ 
ถ้ายังพอมี เรามาเริ่มทำตามความฝันกันเถอะ แม้อาจจะไม่สำเร็จ แต่เราจะพบกับความสุข 
ความสุขที่เกิดจากการได้ทำตามความฝัน ทำทุกวัน สุขทุกวัน และสามารถเริ่มได้ทันที

จุดเริ่มของการพัฒนา คือความฝัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความฝันของคนเรานั้น เกิดจากความประทับใจในบางสิ่งบางอย่าง 
เมื่อประกอบเข้าไป กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีในตน 
ก็จะทำให้สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่าง จากความฝัน ให้กลายมาเป็นความจริงได้ 
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาความฝัน เราจะต้องมีความเชื่อมั่นก่อนว่า 
สิ่งที่เราริเริ่มขึ้นนั้นจะเป็นผลดี และสามารถทำได้จนประสบความสำเร็จแน่นอน 
เมื่อเรามีความศรัทธาในสิ่งใด เราจะมีความมุ่งมั่นพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ 
ไม่ว่าจะพบกับความยุ่งยาก หรือมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน 
บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผม 

5 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดนครนายก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การพัฒนาอะไรก็ตาม จะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอน
และการพัฒนาของนครนายกนั้น มุ่งสู่การเป็นเมืองที่
มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติ
เพื่อเป็นฐานของการท่องเที่ยว และการเกษตร อย่างยั่งยืน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งมีด้วยกัน 5 ประการ คือ
 1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
โดยมุ่งพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ บนฐานความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เหมาะแก่การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้ 

วิสัยทัศน์นครนายก 2554-2557

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 เนื่องจากผมเป็นคนนครนายกโดยกำเนิด ผู้ซึ่งกำลังจะกลับไปช่วยพัฒนาจังหวัดบ้านเกิด 
 จึงมีความสนใจ ในความเป็นมาและเป็นไปของจังหวัดนครนายกเป็นพิเศษ 
 เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาให้ถูกทิศถูกทาง ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนายก ที่ว่า 
 เราจะมุ่งพัฒนาสู่ "เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
 เพื่อเป็นฐานของการท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างยั่งยืน" 
 การที่ผมตัดสินใจทำบ้านสวนพอเพียงห้าพลัง นอกจากทำเพื่อตัวผมเองและครอบครัวแล้ว 
 ยังคิดทำเพื่อชุมชน และทำเพื่อจังหวัด ตามที่สมเด็จพระเทพรัตน์ ท่านได้ทรงนำทางไว้  

ความพอเพียงต้องเริ่มที่ใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความพอเพียง คือความพอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เราจะรู้ได้ด้วยใจของเราเอง
ความพอเพียง คือการพึ่งตนเอง  ใช้ปัจจัยภายในให้มาก พึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อย เราจะทำได้เราต้องเข้มแข็งอดทน
ความพอเพียง จะต้องฝันในสิ่งที่เป็นไปได้ จะต้องเริ่มจากสิ่งที่ตนเองมี ใช้ปัญญาให้มาก ลดความอยากให้น้อยลง
ชีวิตที่พอเีพียง จะต้องไม่ขาดในสิ่งที่จำเป็น จะต้องกินอยู่อย่างประหยัด และใช้ทุกอย่างที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ชีวิตที่พอเพียง จะต้องเป็นสุขง่าย มีเงื่อนไขในชีวิตน้อย มีสุขจากการทำงาน มิใช่มีสุขจากการได้เสพ

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ กำพล คมคาย