ทบทวนเศรษฐกิจพอเพียงกันอีกครั้ง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายคนเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วต้องเอาไปใช้กับการเกษตร ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้กับทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การทำเกษตร การใช้ชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ นักธุรกิจพอเห็นคำว่าพอเพียงอาจจะรีบปฏิเสธทันทีเพราะเป้าหมายของธุรกิจคือ แข่งขัน กำไร รวย แต่หากศึกษาอย่างถ้วนถี่เศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ธุรกิจราบรื่น และรวยได้เช่นกัน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักอย่างที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำคือ สามห่วง สองเงื่อนไข
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ  
ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน

เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน

เงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา

     เพราะฉะนั้นถ้าทำการใดก็ตาม ถ้าทำเกินตัว ไม่มีแผนรองรับความเสี่ยง ขาดความรู้ในการดำเนินการ เอาเปรียบ อย่างนี้ก็ไม่พอเพียง 

    ที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเข้าใจยาก มาทำความเข้าใจง่ายๆ จากหนังสือปราชญ์เดินดิน วิถีคนกล้า ท้าเปลี่ยนโลก ตอน วิวัฒน์    ศัลยกำธร ครูยักษ์หัวใจใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยคอกหมู  ที่นายไข่ถาม อ.ยักษ์ ว่า

อาจารย์ครับ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ ผมเคยฟังคนนั้นพูดทีคนนี้พูดที แต่ยังไม่เข้าใจครับว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร

    มาดูคำตอบจาก อ.ยักษ์นะครับ อาจช่วยให้เราเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

    เศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จักตัวเอง แล้วก็ทำให้พอกับตัวเอง เลี้ยงชีวิตให้ได้ อุ้มชูตัวเองให้ได้

จะอยู่อย่างไร...ก็หาที่อยู่ให้พอ
จะกินอะไร...ก็หากินให้พอ
จะใช้อะไร...ก็ทำใช้ให้พอ


     แม้จะหาเงินไม่ได้หรือเป็นหนี้เป็นสิน แต่ก็ยังพออยู่ พอกิน พอใช้ จะอาชีพอะไรก็เหมือนกันหมด การพึ่งตนเองให้ได้ คือพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าพอมีเหลือก็เอาไปทำบุญทำทานเสียก่อน จากนั้นค่อยไปสู่ขั้นก้าวหน้า คือนำไปค้าขายแข่งขันกับใครก็ว่ากันไป แต่ทุกอย่างให้เริ่มต้นที่คำว่า "พอ"
 

มาดูอีกคำถามจากนายไข่ อีกคำถาม

จำเป็นไหมครับว่า คนที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องเป็นคนยากจน

อ.ยักษ์ตอบว่า

     ไม่เกี่ยว เศรษฐกิจพอเพียงรวยได้ แต่เราพอเพียงขั้นพื้นฐาน ใช้หลักว่า ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้
    วันหนึ่งถ้าไม่มีเงิน หรือค้าขายแล้วเจ๊ง กลับมาบ้านต้องไม่อด ไม่ใช่ค้าขายเจ๊งแล้วกลับมาบ้านก็ไม่มีเงิน ไปลักขโมยถูกจับติดคุกติดตะราง อย่างนี้ก็ไม่พอ เราเอาแค่พอ

 

 

ความพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน

      อีกคำถามที่นายไข่ถาม อ.ยักษ์ ซึ่งหลายคนอาจกำลังสงสัยอยู่เช่นกันว่า แบบนี้ แบบนั้น พอเพียงหรือไม่

ถ้าผมมีเงินเยอะแล้วจำเป็นต้องใช้รถยนต์หลายคัน คันนี้เอาไว้ส่งลูก คันนี้เอาไว้ซื้อกับข้าว คันโน้นใช้ทำธุระ อีกคันเอาไว้ขับขึ้นป่าขึ้นดอย อย่างนี้ถือว่า "ฟุ่มเฟือย" หรือว่า "พอเพียง" ครับ อาจารย์

คำตอบที่ได้จาก อ.ยักษ์ คือ


     ถ้าคุณไข่มีเหลือเฟือ แจกจ่ายให้ทานแล้วยังเหลือ คุณอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะ ไม่มีใครเขาว่าหรอก เอาให้มันพอดีๆ อย่าไปเบียดเบียนใครเขาเท่านั้นพอ


    จากที่ผมเขียนมา จะพอเพียงได้มีหลายองค์ประกอบจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ แต่ส่วนตัวแล้วก็ยังมองว่าจุดเด่นอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องของคุณธรรม อย่างที่ อ.ยักษ์ บอกว่าถ้ามีเหลือก็ให้แบ่งปันทำบุญก่อน แล้วค่อยขาย อย่างไรก็ตามจะพอเพียงได้ ก็ต้องมีการพึ่งพาตนเอง

อ้างอิง
ความเห็น

ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ ที่ได้เอาเรื่องนี้มากล่าวถึง เพราะว่าความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ต่อไปนี้คงไมีมีใครต่อว่ากันอีกนะครับ

:shy:

 

 

ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ มาหลายปีแล้ว สื่อไปถึงหลายๆท่าน ที่อาจจะอยากบอกเล่า เศรษฐกิจพอเพียงให้เพื่อนๆในต่างแดนนะครับ

เริ่มตั้งแต่ ที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ฯ

 1. His Majesty is fulfilling the promise he has pledged at his coronation, "We shall reign righteousness for the benefits and happiness of the Siamese people."
 2. In the launching of more than 4,000 royal-initiated projects, His Majesty has encouraged the people to be "self-reliant" through the use of technology and in their economy.
 3. Especially they must basically have food for consumption, access to natural resources, and strong society.
 4. His Majesty has expounded in his speeches is the application of the "Philosophy of Sufficiency Economy" to the lives of people at all levels and development of the country.
 5. When Thailand was facing a crisis in 1997, His Majesty gave more frequent and plain speeches on the application of the Philosophy of Sufficiency Economy in 1998 and 1999.
 6. They all have applied the Philosophy of Sufficiency Economy to their living, occupation, and businesses to a greater degree.
 7. Their lives have become better and so have their communities.
 8. In order to assess the success of the Philosophy of Sufficiency Economy, the Office of the Royal Development Project Board held a contest in 2009 for those who have put it to work.
 9. There were 1,489 entries from all categories in operation in all provinces. The four categories comprised 818 individuals including farmers; 395 communities, 162 central and regional government units; and 114 SME enterprises.
 10. These numbers proved that people have extensively and successfully applied the PHILOSOPHY of SUFFICIENCY ECONOMY.
 11. บ้านสวนพอเพียง ใครจะทำ และเข้าร่วมโครงการ(หรือ ประกวด) เป็น คนแรก ทีมแรก หรือชุมชนแรกๆ หรือ จะเพียง ....

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การทำปุ๋ยหมักตื่นตัว และสวนผักปลอดภัย

 

 

รับทราบและจะพยายามทำตามจ้า แต่แต่คนไทยเราสิ่งยั่วยุกิเลสรอบข้างมันเยอะเหลือเกิน บางครั้งก็ออกนอกลู่นอกทางไปนิด แต่พอนึกขึ้นมาได้ แล้วก็กลับมาเริ่มคิดใหม่อีกถึงคำว่าพอเพียง เพียงพอ เป็นอยู่แบบนี้มานานนนน


ขอบคุณที่มาย้ำมาเน้นกันอีก 

Thanks for the good information!

จะพยายามเพียงพอ จะได้พอเพียง :cheer3:

:victory: ความพอเพียง ที่เพียงพอ เดินทางสายกลาง อยู่ในความพอดี ไม่ฟุ้งเฟื้อเกินไป หรือตระหนี่ ชีวิตก็มีความสุขได้ อยู่ที่ใจของแต่ละคนว่าจะเพียงพอแค่ไหน ไม่มีหน่วยนับได้ "มันอยู่ที่ใจ" :cheer3:

ฟังแล้วสุขใจยังไงก็ไม่รู้  กับคำนี้  "พอเพียง"

เดินทีละก้าว  กินข้าวทีละคำ  ทำทีละอย่าง.....ครับ

เดินทีละก้าว  กินข้าวทีคำ  ทำทีละอย่า่ง

ถ้าทำได้ชีวิตมีความสุแน่ ไม่ต้องรวยเงินทอง ก็มีความสุขได้ :embarrassed:

พอเพียงและยั่งยืน

หน้า