ก้อนเพาะ-พร้อมเพาะ ... อีกก้าวของชีวิต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ก้อนเพาะ-พร้อมเพาะ ... อีกก้าวของชีวิต


   เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบาก แต่ละเมล็ดมีความหมายมาก แต่ละเมล็ดที่พร้อมงอกโตเป็นต้นจึงมีค่ามากเกินกำหนดเป็นราคาและคุ้มค่ามากหากให้งอกได้ทุกเมล็ด


จากบล็อก “ก้อนเพาะ เริ่มต้นชีวิตใหม่” หลังจากทำก้อนเพาะแล้ว พบว่าน่าจะมีการพัฒนาก้อนเพาะให้ใช้เวลาไม่มากจึงลดขั้นตอนการห่อด้วยพลาสติก มาบรรจุในกล่องโฟมใส่อาหารที่เหลือใช้ เพื่อเก็บรักษาความชื้นและเลียนแบบสภาพใต้ดิน


ให้ชื่อไว้ว่า “ก้อนเพาะ พร้อมเพาะ... อีกก้าวของชีวิต” เป็นก้อนเพาะที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการหุ้มผิวก้อนด้วยผงขุยมะพร้าวเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เนื้อก้อนเพาะยังคงใช้ส่วนผสมของดิน ทราย ขุยมะพร้าว(ช่วยมีการเกาะโยงตัวกันของก้อนดินและทราย) และดินเหนียว(ช่วยในการจับตัวเป็นก้อนดีขึ้น)ก้อนเพาะ-พร้อมเพาะ ในวันนี้หยอดเมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกไว้และก่อนเข้าสู่การบ่มก้อนเพาะใส่กล่องโฟมแล้วรดน้ำชุ่มปิดฝากล่องไว้สามวันขอเรียกว่าเป็นการบ่มเมล็ด


ในวันที่สี่ให้เปิดฝากรดน้ำให้ทั่วก้อนจนชุ่ม วันละหนึ่งถึงสองครั้งและรอวันที่เมล็ดจะงอกขึ้นมาให้เห็นหรือพบความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัญญาณบ่งบอกการงอกของเมล็ดจึงเลือกหยอดก้อนเพาะ-พร้อมเพาะที่เมล็ดงอกแล้วลงในหลุมหรือกระถางที่เตรียมไว้ไม่ยากเลยหากลองทำก้อนเพาะ-พร้อมเพาะ ให้กับเมล็ดพันธุ์อันมีค่าในมือ เพื่อความสุขในการเพาะแต่ละเมล็ดพันธุ์ นำไปสู่การเป็นต้นโตแข็งแรง ให้ดอกผลอย่างสมบูรณ์


ขอขอบคุณเพื่อน สมช.บ้านสวนฯ


ผู้เป็นแรงใจในการทำก้อนเพาะ-พร้อมเพาะ....อีกก้าวของชีวิต ครั้งนี้


 

ความเห็น

เยี่ยมเลยค่ะ  

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

ยอดเยี่ยม ค่ะพี่สายพินได้ความรู้ และถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ แล้วทำได้สำเร็จด้วยค่ะ :cheer3: โหวตเลย

คุณสายพินค่ะ เก่งอย่างนี้ ขั้นอาจารย์ได้เลยค่ะ ว่างๆจะเลียนแบบค่ะ

หน้า