ไม้ป่า

เมื่อ ปุดจากป่า มาอยู่บ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ไม้ป่า ที่ชื่อว่า " ถ อ บ แ ถ บ เ ค รื อ "

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       Laughing สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ขอนำไม้ป่าที่ชื่อว่า "ถอบแถบเครือ"มาให้รู้จักกันสักต้นนะครับ ที่ผมนำมาให้ชมนี้เป็นเพราะไม้ต้นนี้ เริ่มจะหมดจากป่าแถวบ้านผมไปทุกที (สูญพันธุ์) สำคัญที่สอง ผมจะต้องหามาปลูกไว้ให้ได้(รักษา ขยายพันธุ์) สำคัญสุดท้ายกินได้ครับ(อาหาร) 

มีปัญหา "ดอกอะไร"

หมวดหมู่ของบล็อก: 


ดอก

อยากถามว่านี่คืออะไร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า  ใครตอบได้ว่าเค้าคืออะไร.....ช่วยบอกหน่อยค่ะ


หน้าฝนนี้ขอปลูกป่าก่อน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้าฝนนี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นสมาชิกบ้านสวนพอเพียงไม่กี่วัน ผมได้เริ่มนำต้นกล้าไม้ต่างๆที่เพาะเองจากบ้านที่กรุงเทพ(เวลาไปเที่ยวป่า ผมชอบเดินเก็บลูกหมากรากไม้ มาเพาะชำไว้เสมอ) ไปลงดินที่บ้านเกิด อ.โพธาราม

เปลี่ยนรถเพื่อเดินทางต่อไปท้ายสวน