สลัดแก้ว

ลาพืชผัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องจากมีภาระกิจในการเป็นวิทยากรสอนลีนุกซ์ จำเป็นต้องจากบ้านไปหลายวัน โชคดีที่ผักปลูกเอาไว้ไม่จำเป็นต้องดูแลมาก ให้พ่อแม่ดูแลให้แทน ประกอบกับช่วงนี้พืชผักกำลังจะให้ผลผลิต กลับมาคงได้กิน เช้านี้เลยเกินเก็บรูปเอาไว้ นำมาฝากก่อนจากไปหลายวัน

มะเขือเทศกระสอบกำลังออกดอก บางส่วนก็ติดลูกแล้ว

ภาพสลัดแก้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เอาภาพสลัดแก้วมาฝาก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สลัดแก้วกำลังเริ่มห่อปลี

มีต่ออีก 3 ภาพ

ภาพยืนยันความสวยงามที่ไม่พึ่งเคมี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เป็นภาพความงามของผักที่ผมปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ  เกษตรอินทรีย์ก็สามารถทำให้ผักสวยงามได้ การไม่พึ่งเคมีสามารถทำให้ลดต้นทุน ที่สำคัญปลอดภัยกับผู้ปลูกเอง ผมปลูกไว้กินเอง (เหลือค่อยแบ่งปันและขาย) แล้วจะไปใช้สารเคมีทำไม

ถั่วฝักยาว บวบ แตงกวา ปลูก 3 มกราคม 2552

ถั่วฝักยาว

ปลูกสลัดแก้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พยายามหาข้อมูลของสลัดแก้วมานำเสนอ แต่ค้นไม่เจอ เท่าที่ทราบเป็นผักเมืองหนาว แต่สามารถนำมาปลูกที่ภาคใต้ได้ และมีคนนำมาปลูกได้ผลดี นั่นคือ อ. บุญฤทธิ์  อานุภาพเสถียร อาจารย์โรงเรียนบ้านไร่พรุ จ.ตรัง  อาจารย์ได้พันธุ์สลัดแก้วโดยให้เพื่อนที่เชียงใหม่ส่งมาให้ แล้วนำมาให้เด็กนักเรียนปลูก ผมโชคดีที่ยกร่องตรงช่วงที่อาจารย์เพาะไว้พอดี  ด้วยความกรุณาของอาจารย์ อาจารย์แบ่งมาให้ผมหนึ่งถาด

ผมเอามาปลูกได้ 2 ร่องSubscribe to RSS - สลัดแก้ว