ประเพณี วัฒนธรรม

ใส่บาตรข้าวเหนียวที่ริมกว๊านพะเยา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ เก๋ยป๊ะเยาวว เอ๊ย ! ลุงเริน จะนำสมาชิกไปดูกิจกรรมอย่างหนึ่ง

นำบุญมาฝาก.....ทุกท่านเลยครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

27 พ.ค.55 มาร่วมงานเททองหล่อพระสีวลีมหาลาภ ความสูง 5 เมตรกับ9นิ้ว ณ วัดวาปีสุทธาวาส(วัดตลาดควาย)อ.จอมบึง จ.ราชบุรีงานช้างสำหรับคนขาดประสบการณ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 


นี่ละค่ะงานช้างที่ว่า

มาเด้อ...เอาบุญบั้งไฟ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยขอฝนนี้ เป็นฮีด(จารีต)สำคัญ ฮีดหนึ่งของชาวอีสานทั่วทั้งภูมิภาค โดยชาวอีสานหลายจังหวัดนั้นให้ความสำคัญ และร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอย่างแข็งขัน จนทำให้เป็นประเพณีอันโดดเด่นของประเทศ เป็นตัวแทนจากภาคอีสานที่เชิดหน้าชูตาในด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

 

คำทำนายใน "วันพืชมงคล" 2555

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555 ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งพระราชพิธีดังกล่าวของไทยได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นการบอกให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อให้ชาวนาชาวไร่ได้เริ่มเตรียมลงมือทำนาทำไร่  เพราะพระราชพิธีนี้เปรียบเสมือนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการเริ่มเพาะ ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

ของฝาก จากน้องจา(jajing)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ฟักข้าว

 น้องจา (jajing)


ไหว้ครูใหญ่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้วันดี จัดพานไหว้ครูใหญ่ที่บ้านครับ

วันทะนัง ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินาสักกาเรนะตัง ครูอาจาริยัง อะภิปูชะยามิ   

 

รายการดีๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คบเด็กสร้างบ้าน ตอน_2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คบเด็กสร้างบ้าน ตอน 2 VDO ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้าSubscribe to RSS - ประเพณี วัฒนธรรม