เพอร์มาคัลเจอร์

พรรณไม้ทนน้ำท่วม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การปรับตัวของพืชในที่น้ำท่วมขังประจำ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี (2504-2533)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ขอแบ่งปันข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี (2504-2533) จากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจจะมีข้อมูลไม่ครบทุกจังหวัดแต่พอจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ ได้เห็นภาพการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยตามตารางข้างล่าง  โดยมีข้อสังเกตุเล็กๆ ดังนี้

เพอร์มาคัลเจอร์ #9 : Hugelkultur

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เพอร์มาคัลเจอร์ #6.3 : ปรับแต่ง swale

หมวดหมู่ของบล็อก: 

และแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาถึง ฝนขนาด 11.5 มิลลิเมตร  บรรยากาศหลังฝนตกมันช่างแตกต่างกับความแห้งแล้งก่อนหน้านี้สัก 2 ชั่วโมง  เราอยู่ในเมืองมายา หรือไม่เนี่ย  ดินที่แข็งมากๆ ก็อ่อนตัวอย่างรวดเร็ว  แต่บริเวณที่ดินอัดแน่นมากจนน้ำฝนไม่สามารถซึมได้ก็จะกลายเป็นแอ่ง  ฝนตกหนักขนาดนี้เป็นโอกาสอันดีในการออกไปเดินสำรวจขณะที่ฝนตกว่าน้ำฝนเดินทางอย่างไร

เพอร์มาคัลเจอร์ #6.2 : ผลงานของ swale ช่วงเริ่มต้น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจาก เริ่มลงมือทำ swale ภายหลังจากที่ฝนตกลง  Swale ทำหน้าที่ในการกักน้ำ run-off จากถนนได้ดีมาก  swale ด้านบนสุดที่ติดกับถนนท่าทางจะรับน้ำฝนจากถนนมาเยอะ  เป็น swale เดียวที่ยังมีน้ำขังอยู่ทั้งๆ ที่ฝนไม่ตกมา 1 สัปดาห์แล้ว

เพอร์มาคัลเจอร์ #6.1 : เริ่มลงมือทำ swale

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากที่เขียนทฤษฎีใน เพอร์มาคัลเจอร์ #6 : การกักเก็บน้ำฝน  ได้ทดลองขุด swale แล้วปรากฎว่าดินแข็งมากๆ จากผลของการที่หน้าดินถูกกัดเซาะ แถมด้านล่างมีหินก้อนใหญ่ๆ กระจายอยู่ทั่วไป  ทำให้ไม่คืบหน้ามากนัก  จึงต้องเปลี่ยนแผนเป็นรอการเข้ามาของรถตักเพื่อจัดทำ swale ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องจักรแทน

เพอร์มาคัลเจอร์ : ปุ๋ยหมัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มีคนเขียนบล็อกเรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักหลายท่านแล้ว  ผมคงไม่พูดถึงสูตรการทำปุ๋ยหมักอีก  แต่อยากให้เพื่อน สมช. เข้าใจว่าปุ๋ยหมักที่เราคิดว่าเหมือนกัน อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว

คำเตือน : ท่านอาจจะต้องคุ้นเคยกับชื่อสารเคมีบ้างในการอ่านบทความต่อไปนี้

พืชต้องการอาหารแบบไหน?

เพอร์มาคัลเจอร์ : พืชวงศ์ถั่ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ตามที่พี่สายพิณได้สอบถามเรื่องพืชวงส์ถั่วโดยเฉพาะต้นไม้วงศ์ถั่วขนาดใหญ่  ขออนุญาตแชร์ความรู้อันน้อยนิดที่ไปหามาได้นะครับ  พืชวงศ์ถั่ว หรือ Fabaceae (Leguminosae) ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่พืชตระกูลถั่วเป็นไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น หรือไม้ล้มลุก ใบเรียงสลับ มักเป็นใบประกอบแบบ 3 ใบ หรือใบประกอบแบบขนนก อาจเป็นชนิดขนนกชั้นเดียวหรือขนนก 2 ชั้น มีหูใบบนก้านใบและบนราคิสอาจมีต่อมหรือหนาม ใบแผ่กางในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืน ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อแบบต่างๆ เช่น ช่อกระจะ ช่อเชิงลด ช่อกระจุกแน่น และช่อแยกแขนง ลักษณะของดอกแตกต่างกันตามวงศ์ย่อย ผลมีลักษณะเป็นฝักแตกได้ หรือแตกไม่ได้ บางชนิดมีลัก

เพอร์มาคัลเจอร์ #8.1 สระน้ำ - ต้นไม้ริมสระ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากเรื่องสระน้ำ  วันนี้เรายังคงอยู่เรื่องสระน้ำ แต่จะเน้นเรื่องต้นไม้ที่เราสามารถปลูกริมสระน้ำ  ซึ่งจะคล้ายๆ กับเรื่องการขุดสระน้ำคือเราจะต้องชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการปลูก เช่น ปลูกเพื่อความสวยงาม ปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น  การเลือกต้นไม้ที่ปลูกจึงควรที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของเรา

ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ริมสระ

หน้าSubscribe to RSS - เพอร์มาคัลเจอร์