พอเพียง

บ้านสวนพอเพียง ปลูกทุกอย่างด้วยความรัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านสวนของเรา ไม่ได้เน้นที่ตัวบ้าน แต่เน้นที่ตัวสวน 
สวนของเรา ไม่ได้ปลูกต้นไม้เอาไว้ขาย แต่เราปลูกเอาไว้กิน 
สวนของเรา จึงปลูกทุกอย่างที่เราชอบกิน และกินทุกอย่างที่เราได้ปลูก
ต้นไม้ทุกต้นในสวนของเรา เราล้วนปลูกเอง เราจึงรู้จักและรักพวกเขา
ถึงแม้ว่า กายของเราจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา แต่ใจของเราอยู่กับเขาตลอดเวลา
เมื่อเราทำสวนด้วยความรัก รูปแบบการจัดสวนของเราจึงประกอบไปด้วยสิ่งที่เรารัก
เราออกแบบของเราเอง เราค่อยๆทำเอง แต่เราทำอย่างมีระเบียบตามแบบแผนทฤษฎีใหม่
บ้านสวนของเรา จึงทำให้เรา อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ตามแบบชีวิตพอเพียง บนทางสายกลาง 

ปลูกไว้..โตก็ได้กิน รายได้แบบในเมือง กินอยู่แบบชนบท

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เอารูปพืชกินได้ และใช้ประโยชน์ได้ มากฝากให้ดูกันบ้างครับ..ว่างก็ปลูกไป ที่ไม่ไกลน้ำจะรดได้..ไม้ใหญ่ก็ปล่อยให้โตเอง พวกไม้ผลลำไย กล้วย มะม่วง หรือ เพกา ไม้สัก ไม้ไผ่ ก็มีครบครับ..บางทีก็ไม่ต้องไปซื้อ ส่วนพวกพืชสวนครัว ก็เก็บกินได้เรื่อยๆครับ คล้ายๆเป็นตลาดพืชผักย่อมๆเลยละครับ ที่บ้าน..


  เริ่มจากต้นลำไย ประมาณสามสิบต้น ใต้ต้นก็แขวนกล้วยไม้พวกเอื้อง เอื้องคำ เอื้องผึ้งไว้ พวกนี้เลี้ยงง่ายออกดอกหน้าแล้ง...

ประโยชน์ของบ้านสวนพอเพียง 5 อย่าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การทำบ้านสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์หลายอย่างหลายประการ 
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ และเป้าประสงค์ของผู้ทำเป็นหลัก ว่ามีอะไรบ้าง
แต่สำหรับ "บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง"นั้น พอสรุปได้ว่า มีประโยชน์ 5 ประการ 
คือ 1. ได้ออกกำลังกาย เพราะได้ลงแรงเอง พร้อมกับรับเอาอากาสบริสุทธิ์เข้าปอด
ทำให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่าย 
    2. ได้ผ่อนคลายจากความเครียด เนื่องจากได้เว้นจากงานประจำ และได้ทำในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการ ปราศจากการรบกวนจากมลพิษ โดยอาศัยธรรมชาติบำบัด
    3. ได้ใกล้ชิดกับครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ของผมซึ่งอายุเกิน 80 ปีไปแล้ว และ

บ้านสวนพอเพียงของผมเกิดจากความผูกพัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย ทั้งเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ เดินทางไปเพื่อทำงานหาเงิน และเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวสันทนาการ
การเดินทางของผมแต่ละครั้ง ล้วนแล้วแต่มีความหมาย เพราะเป็นการเดินทางไปอย่างมีจุดมุ่งหวัง ทุกครั้งที่ผมเดินทาง จึงเปี่ยมไปด้วยพลังห้าประการ คือ พลังศรัทธา
 พลังวิริยะ พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญา อันเป็นที่มาของชื่อ กำพล
ผมเป็นลูกหลานเกษตรกรโดยกำเนิด เป็นเกษตรกรแบบสวนป่าอนุรักษ์ มีทั้งต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็ก มีทั้งปลูกขึ้น และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

หมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านวังยายฉิม หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เป็นหมู่บ้านที่มีนโยบายในการดำรงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นพระราชดำริของในหลวง และเป็นหมู่บ้านที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ามาพัฒนา โดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในระดับประถม รวมทั้ง จังหวัดยังส่่งเสริมให้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเอง โดยมีเป็าหมายให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆของจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

กำลังเริ่มทำบ้านสวนพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ผมจากบ้านชนบทอันเป็นบ้านเกิด ไปดำรงชีวิตในเมืองกรุงกว่า 30 ปี
เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ ได้มีโอกาสอพยพกลับบ้านเกิด เพื่อหนีน้ำ
บ้านเกิดผมอยู่ที่วังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกครับ
ห่างจากศูนย์ภูมิรักษ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล 5 กิโลเมตร
ได้รับที่ดินมรดก ซึ่งติดถนนใหญ่ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เพื่อทำบ้านสวน
เนื่องจากมีความเลื่อมใส ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง
จึงมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง และทำบ้านสวนพอเพียง
และเนื่องจากต้องการความรู้ รวมทั้งคำแนะนำ จึงได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งนี้

กลับบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

นาข้าวปีนี้พ่อทดลอง ดำอยู่ประมาณ 3 ไร่ ที่เหลือใช้หว่านแต่นาดำ ต้นใหญ่กว่าเห็นๆ


นี่เป็นทุ่งนามองลิบๆเป็นบ้านที่อยู่ครับมีประมาณ 10 ไร่

ขวดเลี้ยงปลาสวยงามทำมือ :: พอเพียง พอใช้ และพอใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีครับ พี่น้องชาวบ้านสวนฯ ทุกท่าน

  เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มักชอบเลี้ยงปลา ผู้ใหญ่บางคนก็ชอบเลี้ยงปลา ผู้ใหญ่ที่ชอบเลี้ยงน้องปลาไม่เกี่ยวนะครับ (+555... Laughing) จะลงทุนรอนมาก ก็ไม่ค่อยมีตางค์ อีกทั้งของเมืองที่เป็นแก้วเสียส่วนใหญ่ (แก้วดีนั้นแหละครับ แฮะ แฮะ...Sealed) แตกง่ายซะด้วย แถมเด็กจะล้าง จะเช็ด ก็กลัวจะแตกบาดมือได้ง่าย ๆ เลยทดลองทำให้เด็ก ๆ เลี้ยงปลา เอาแบบ พอเพียง พอใช้ และพอใจ (อันนี้ไม่แน่ใจนักแต่ก็คงยังดีกว่าไม่มีนะครับ) ละอองน้ำ(ฝอย)เสียนาน ขอโทษครับ

น้องใหม่รายงานตัวครับ

ผมเป็นน้องใหม่บ้านสวนพอเพียง ได้อ่านหัวข้อซักถามต่างๆ น่าสนใจมาก ลืมบอกไปครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปัจจุบันอยากหาความพอเพียงตามพระราชดำรัส ไม่สนใจ คศ.3 เพราะไม่ใช่แนวทางที่ยั่งยืนและพอเพียง ทุกวันมีการแก่งแย่งชิงดีกันมากมาย ผมเบื่อมากก็เลยหันมาปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว ใช้เวลาว่างเสาร์-อาทิตย์กับครอบครัว ลูกๆ ช่วยกัน เพราะเป็นแนวทางที่น่าจะดีสำหรับเรา และบางครั้งจะเจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงต่างๆหรือโรคที่เกิดกับพืชที่ปลูก ก็ได้ค้นหาวิธีการแต่ไม่นิยมการใช้สารเคมี ชอบใช้เกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่า เพราะทุกวันเราบริโภคไปเยอะแล้ว เว็บบ้านสวนพอเพียง ดีมาก

วิธีการขอเมล็ดพันธุ์ค่ะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สาเหตุที่เขียนบล็กนี้ขึ้นมาเพราะ มีน้องท่านหนึ่ง ส่ง Message ถึง ค่ะ  ถามว่าจะขอเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไร ก็เลยได้ความคิดว่าทำเป็นบล็อกขึ้นมาเลยค่ะ

อเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไร ?

หน้าSubscribe to RSS - พอเพียง