สาบเสือ

สมานแผลสด ด้วยใบไม้ที่ถูกลืม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    ภูมิปัญญา ในการรักษาแผลสด ของชาวสวนในอดีต ส่วนใหญ่ จะใช้สมุนไพรใกล้มือ ที่เป็นใบไม้ใบหญ้า ซึ่งปัจจุบันกำลังจะถูกลืม แล้วหันไปใช้ยาแผนปัจจุบัน กันมากขึ้น

    สุมนไพรใกล้มือ มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เช่น ไม่ต้องซื้อหา ... คว้ามาใช้ได้ทันท่วงที ที่เกิดบาดแผล ... ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏผลข้างเคียงจากการใช้Subscribe to RSS - สาบเสือ