ขุดมัน

วันหยุด...ขุดมัน

มันมาอีกแล้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     Laughing สวัสดีครับทุกท่าน จากกลางปี๕๖ที่ผ่านมา ผมลงมันไว้๔ชนิด มีมันหอม มันมือเสือ มันอ้น แล้วก็มันเทศ ชนิดละ๓-๔หลุม ส่วนมันเทศลงแปลงเล็กๆไว้๑แปลง

ขุ ด มั น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

        Laughing สวัสดีครับ วันนี้มาชมผมขุดมันกันครับ Subscribe to RSS - ขุดมัน