ข้อคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย โดย หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย

 

              การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมือง     เรื่องอะไรจะต้องไปเดือดร้อนกับดอลล่ง  ดอลลาร์

 

              เราชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาอยู่กินไป     เกษตรกรรมประจำครอบครัว  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์

 

              มันก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่     ปู่ย่าตายาย    คนที่เขามีความคิด   เขาคิดกันอย่างนี้   

 

                ในกาลไหนๆ เกษตรกรรมจะต้องเป็นผู้ครองโลก

 

 

เดี๋ยวนี้วัตถุดิบในป่าในดงจะไปหาที่ไหนได้ล่ะ  โรงงานอุตสาหกรรมสร้างกันไป   

 

วัตถุดิบไม่มี   เจ๊ง !  ตายลูกเดียว  ถึงแม้ว่าพ่อค้าคนกลางเขาอาจจะเอาเปรียบ

 

พวกเกษตรก็ยังมีที่ระบายสินค้าออกไป  เขาลงทุนมาก เขาก็ต้องเอาเปรียบมาก

 

 

            อุตสาหกรรมประจำครอบครัว    เข็นฝ้าย  ทอหูก  เดี๋ยวนี้มันทิ้งหมดแล้ว

 

            อันนี้แหละ  จุดตายมันอยู่ตรงนี้   

 

            เสร็จแล้วมันก็ออดอ้อนให้พ่อแม่ของมันขายไร่ขายนาไปซื้อรถยนต์

 

            รถยนต์พังก็ไม่มีอะไรเหลือ

 

ถ้า่รัฐบาลขืนปล่อยอยู่อย่างนี้   ภายใน  50  ปี  คนไทยจะเหลือแต่กรรมกรทาส

 

ใครอายุยืน  คอยดูก็แล้วกัน

 

ถ้าไม่ฟื้นเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมประจำครอบครัวคืนมาอีกนี่    ไม่มีทางอยู่รอด

 

จากหนังสือ  ฐานิยปูชา 2554

 

ผมได้รับมาจาก  อาจารย์เสนาะ  สิริจนฺโท   สำนักสงฆ์เขาหินเทิน  หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความเห็น

เริ่มต้นที่ตัวเรา แก้ไขเศรษฐกิจของตัวเอง ของครอบครัวด้วยการปลูกพืช ปลูกผักกินเองก่อนค่ะ

เรารู้แล้วก็เริ่มเลย  ปลูกผักกินเอง   เผื่อคนอื่นด้วย  จะได้มีเพื่อนเยอะๆ

    ในกาลไหนๆ เกษตรกรรมจะต้องเป็นผู้ครองโลก

       ถูกต้อง นะ คราาาาา ... บ!

     ก็สิ่งที่เราต้องใส่ให้อิ่มท้อง ... คือผลผลิตทางกสิกรรม

       แต่ ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม .... เพียงไว้อำนวยความสะดวก

    แม้ทั้งสองกรณีย์ คือเรื่องจำเป็น ..... แต่

          "กิน ... ต้องมาก่อนใช้"

ถ้า่รัฐบาลขืนปล่อย อยู่อย่างนี้   ภายใน  50  ปี  คนไทยจะเหลือแต่กรรมกรทาส

ชอบประโยคนี้จริงๆ(สยองสุดๆ)

การปลูกผักกินเองช่วยประหยัดและเพื่อสุขภาพของตัวเราเองและคนรอบข้าง  วันนี้เริ่มทำเถอะครับ

คนสมัยก่อนมีลูกเป็นสิบ ไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่ทำไมเขาจึงอยู่ได้เลี้ยงลูกๆรอดหมดทุกคน  คนสมัยนี้ขายที่ดินอพยพย้ายถิ่นไปทำงานนอกบ้านเป็นลูกจ้างเขา บางทีลูกเป็นสิบแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่เพียงสองคนมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยที่หันหลังให้กับการเกษตร?   หากเรามีที่ดินทำการเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่ตัวเองจะกินให้พอมีพอกินที่เหลือจากการกินก็แบ่งปันหรือขาย ปลูกเองกินเองปลอดสารพิษเป็นผลดีต่อสุขภาพถึงแม้มีรายได้ไม่มากเราก็สามารถอยู่ดีกินดีได้ไม่ขัดสน   ทีนี้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเราก็อยู่ได้ และที่สำคัญได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวกับคนที่เรารักมีความสุขกว่ากันเป็นไหนๆ 


:admire2:

วิถีพอเพียงคือวิถีแห่งความสุข

เห็นด้วยครับพี่ ข้าวปลาอาหารคือสมบัติที่มั่นคงและยั่งยืน สาธุครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เศรษฐกิจยำ่แย่  ยุคประชานิยมกู้และยืม

หน้า